Uslovi korištenja

  • Naručeni proizvodi na ABC Shopu se isporučuju do 48h na adresu kupca.
  • ABC Shop garantuje, nov zapakovan proizvod
  • ABC Shop garantuje, fiskalni račun i garanciju od ovlaštenog servisa opreme
  • ABC Shop zadržava pravo izmjena cijena uz prethodnu obavjest prema krajnjem korisniku
  • ABC Shop zadržava pravo otkazivanja narudžbe ukoliko naručena roba iz nekog razloga nije isporučiva u datom vremenu
  • ABC Shop se ograđuje od datih informacija direktno od distributera da one mogu sadržavati samo ilustracije radi pokaza, pogrešan prevod sa stranog jezika ili drugih netačnih informacija koje su rijetkost ali se mogu pojaviti na www.abcshop.online
  • ABC Shop garantuje da će sve eventualne izmjene u narudžbi, cjenama i informacijama komunicirati sa krajnjim korisnikom i prije isporuke robe.
  • ABC Shop garantuje osiguran povrat robe u roku od 3 dana uz prethodnu najavu po pouzeću, ukoliko ista ima neku grešku ili nedostatak ili u slučaju isporuke pogrešnog modela opreme, bez prethodne saglasnosti krajnjeg korisnika.

Više informacija na: 062 119 720 ili info@abcshop.online